โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตร


  • โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรตำบลหัวเสือ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวเสือ  ซึ่งมอบสิ่งดีดีให้กับชุมชนเสมอมา
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น