วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตร


  • โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรตำบลหัวเสือ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวเสือ  ซึ่งมอบสิ่งดีดีให้กับชุมชนเสมอมา
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รณรงค์วันล้างมือโลก ที่ รพ.สต.หัวเสือ

              วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันรณรงค์ล้างมือโลกช่างประจวบเหมาะเสียจริงที่ทาง รพ.สต.หัวเสือได้จัดให้ความรู้ในเกษตรกรที่สัมผัสสารพิษ ผู้ร่วมกิจกรรมเราจึงท่วมท้น ขอบคุณนางแบบ นายแบบที่ทำให้ได้ภาพสวยสวยแบบนี้